Dự án bất động sản

 

Liền kề khu B Thanh Hà Cienco5 ngày 15/2/2017

Cập nhật danh sách các lô Liền kề khu B Thanh Hà Cienco 5 ngày 15/2/2017. Tiến độ thanh toán 50% GTHĐ.

Xem thêm: Chung cu HH01 Thanh Ha Cienco5

  • Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525 -  Mrs.Lương 0966.060.623 - Ms.Vân 0946.95.3333
LIỀN KỀ LÔ  DIỆN TÍCH HƯỚNG NHÀ ĐƯỜNG TIẾN ĐỘ GIÁ GỐC GIÁ BÁN ĐÓNG ĐỢT 1 TỔNG TIỀN
1 1 127 Góc Tây Bắc 40m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
3 4 100 Tây Bắc 40m 60% 16,5 26 1.940,00 2.600,00
4 1 116,7 Góc Tây Bắc 14m 60% 16,5 30 2.730,78 3.501,00
4 3 127 Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
4 7 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 15,45 25 1.919,64 2.550,00
4 10 100 Tây Nam 25m 60% 15 27 2.100,00 2.700,00
4 14 110,97 Góc Tây Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
4 16 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
4 18 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
4 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
                   
5 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 22,5 1.590,00 2.250,00
                   
6 1 100 Đông Bắc ô góc 14m 60% 15 26,5 2.050,00 2.650,00
6 4 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,5 1.490,00 2.150,00
6 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,5 1.490,00 2.150,00
6 10 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 27,5 2.090,00 2.750,00
6 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 27 2.100,00 2.700,00
                   
7 7 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21 1.440,00 2.100,00
7 15 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                   
8 4 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
8 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
                   
9 6 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,4 1.480,00 2.140,00
9 19 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
10 3 90 Góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
10 10 90 Góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 18,54 24 1.492,56 2.160,00
10 11 90 Góc vườn hoa Tây Nam 14m 60% 18,54 24,3 1.519,56 2.187,00
10 17 90 Tây Nam 14m 60% 16,5 22,5 1.431,00 2.025,00
                   
11 1 90 Góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 16,5 24 1.566,00 2.160,00
                   
12 10 90 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21 1.296,00 1.890,00
12 16 76,5 đầu hồi Đông Nam 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
13 4 90 Đông Nam 14m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
13 5 90 Đông Nam 14m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
13 7 90 Đông Nam 14m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
13 15 90 Tây Bắc 17m 60% 16,5 24,5 1.611,00 2.205,00
                   
14 25 90 Tây Bắc 17m 60% 16,5 24 1.566,00 2.160,00
                   
15 1 108 góc vườn hoa Đông Bắc 25m 60% 16,5 23,5 1.825,20 2.538,00
15 3 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,8 1.422,00 1.962,00
15 6 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,8 1.422,00 1.962,00
15 7 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,8 1.422,00 1.962,00
15 8 90 Đông Bắc 25m 60% 16,5 22 1.386,00 1.980,00
                   
16 3 90 Đông Băc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
16 4 90 Đông Băc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
16 5 90 Đông Băc 25m 60% 22 TT #VALUE! #VALUE!
16 12 90 Đông Nam 25m 60% 22 26 1.548,00 2.340,00
17 6 90 Đông Nam 25m 60% 15 27,5 1.935,00 2.475,00
17 8 90 Đông Nam 25m 60% 15 27 1.890,00 2.430,00
                   
1 1 115 Góc Tây Bắc 25m 60% 16,5 33,5 3.093,50 3.852,50
1 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
1 6 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
1 8 100 Đông Bắc 14m 60% 15 19,8 1.380,00 1.980,00
1 12 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 25,5 1.890,00 2.550,00
                   
2 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20 1.340,00 2.000,00
2 8 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 19,5 1.290,00 1.950,00
2 11 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 60% 16,5 24 1.774,80 2.448,00
2 12 102 Góc vườn hoa TN 25m 60% 15 28 2.244,00 2.856,00
2 20 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,5 1.950,00 2.550,00
                   
3 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,5 1.850,00 2.450,00
3 21 100 Tây Nam 25m 60% 15 26 2.000,00 2.600,00
                   
5 4 100 Đông Bắc 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
5 9 100 Đông Bắc 14m 50% 18 21 1.200,00 2.100,00
5 13 102 Góc vườn hoa Tây Nam 25m 50% 22,66 TT #VALUE! #VALUE!
5 24 102 Góc vườn hoa Tây Nam 25m 50% 22 25,5 1.479,00 2.601,00
                   
9 3 100 Đông Bắc 25m 100% 13 25,6 2.560,00 2.560,00
12 1 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 2 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 3 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 4 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 5 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 6 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 7 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 8 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 9 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 10 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 11 100 Tây Bắc 17m 60% 12 22 1.720,00 2.200,00
12 20 100 Tây Nam 17m 60% 15 22,5 1.650,00 2.250,00
13 7 100 Đông Bắc 17m 60% 15 22,1 1.610,00 2.210,00
14 4 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
14 5 100 Đông Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
14 6 100 Đông Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
14 7 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
14 8 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21,5 1.550,00 2.150,00
14 10 100 Đông Bắc 17m 60% 15 23 1.700,00 2.300,00
14 11 100 Đông Bắc 17m 60% 15 23 1.700,00 2.300,00
15 2 100 Đông Bắc 17m 60% 13 21,5 1.630,00 2.150,00
15 17 126,85 Tây Nam 30m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
15 19 126,01 Tây Nam 30m 50% 20 TT #VALUE! #VALUE!
                   
1 7 100 Đông Bắc 25m 60% 16,5 25,5 1.890,00 2.550,00
1 14 100 Tây Bắc 25m 50% 22 26 1.500,00 2.600,00
1 15 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25 1.400,00 2.500,00
1 16 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25 1.400,00 2.500,00
2 10 100 Đông Bắc 25m 60% 16 24,5 1.810,00 2.450,00
3 2 100 Đông Bắc 25m 50% 22 26 1.500,00 2.600,00
3 6 100 Đông Bắc 25m 50% 22 26 1.500,00 2.600,00
3 9 100 Đông Bắc 25m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
3 12 127,5 góc Đông Bắc 25m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
4 10 100 Tây Bắc 25m 50% 22 25,3 1.430,00 2.530,00
5 4 100 Tây Nam 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
5 5 100 Tây Nam 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
5 8 100 Tây Nam 17m 60% 13 21,6 1.640,00 2.160,00
7 4 100 Đông Bắc 17m 60% 15 23 1.700,00 2.300,00
7 11 127,5 góc vườn hoa Tây Nam 30m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
7 12 127,5 Tây Nam 30m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
8 14 125 Tây Nam 30m 60% 12 TT #VALUE! #VALUE!
8 19 125 Tây Nam 30m 50% 12 TT #VALUE! #VALUE!
9 5 100 Đông Bắc 17m 60% 15 21 1.500,00 2.100,00
12 5 100 Đông Bắc 25m 60% 16 23,2 1.680,00 2.320,00
12 6 100 Đông Bắc 25m 60% 16 23,2 1.680,00 2.320,00
12 10 100 Đông Bắc 25m 60% 16 24 1.760,00 2.400,00
13 9 100 Tây Nam 17m 60% 14 22,5 1.690,00 2.250,00
13 12 100 góc Tây Nam 17m 60% 13 28 2.280,00 2.800,00
13 21 100 Tây Nam 17m 60% 13 21 1.580,00 2.100,00
15 4 100 Đông Nam 17m 60% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
16 20 115 góc Tây Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
16 21 85 Tây Bắc đầu hồi 17m 60% 13,2 TT #VALUE! #VALUE!
17 1 102 góc Tây Nam 17m 60% 13,5 21 1.591,20 2.142,00
18 1 100 góc vườn hoa Bắc 17m 60% 15 22 1.600,00 2.200,00
23 1 100 Đông 14m 60% 15 18,5 1.250,00 1.850,00
26 10 97,52 góc Đông Nam 14m 60% 13 17 1.150,74 1.657,84
29 1 137 góc Tây Bắc 17m 60% - TT #VALUE! #VALUE!
32 1 137m Góc Tây Bắc 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
33 21 100 Tây Nam 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
36 7 100 Đông Bắc 14m 60% 13 17 1.180,00 1.700,00
36 8 100 Đông Bắc 14m 60% 13 17 1.180,00 1.700,00
36 15 100 Tây Nam 14m 60% 13 17 1.180,00 1.700,00
38 14 102 Đông Nam ô góc vườn hoa 17m 60% 15 20 1.428,00 2.040,00
38 10 100 Đông Bắc 14m 60% 13 17,5 1.230,00 1.750,00
38 15 100 Tây Nam 17m 60% 13 19 1.380,00 1.900,00
38 17 100 Tây Nam 17m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
39 8 100 Đông Bắc 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
39 12 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
                   
1 1 96 Tây Bắc ô góc 17m 50% 19,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 11 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 2x 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 2x 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 6x 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 64 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 19 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 21 85,6 Đông 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 25 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT TT
3 66 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 26 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 28 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 32 85,6 Đông 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
4 6x 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 69 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 78 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
4 1 410 Tây 50m 50% 26,95 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
1 2 112,5 Bắc 25m 60% 15 30 2.700,00 3.375,00
1 4 112,5 Bắc 25m 60% 15 30,5 2.756,25 3.431,25
2 4 112,5 Bắc 25m 60% 15 31,5 2.868,75 3.543,75
2 5 112,5 Bắc 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
2 11 112,5 Nam 14m 60% 15 18 1.350,00 2.025,00
3 6 112,5 Góc Đông Bắc 14m 60% 15,3 24,7 2.090,25 2.778,75
5 6 - góc Đông Nam 14m 60% -- TT #VALUE! #VALUE!
9 17 112,5 Tây 30m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
9 18 112,5 Tây 30m 60% 18 25 2.002,50 2.812,50
10 6 112,5 Đông 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
10 7 112,5 Đông 14m 60% 15 17,7 1.316,25 1.991,25
12 13 - góc Tây Nam 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
14 17 100 Đông 14m 60% 15 18 1.200,00 1.800,00
15 10 85 Nam đầu hồi 20,5m 60% 15,1 TT #VALUE! #VALUE!
17 18 112,5 Tây 30m 60% 18 23 1.777,50 2.587,50
17 20 112,5 Tây 30m 60% 18 23,5 1.833,75 2.643,75
16 5 85 Bắc đầu hồi 17m 60% 13 21 1.343,00 1.785,00
16 6 85 Bắc đầu hồi 17m 60% 13 21 1.343,00 1.785,00
18 2 112,5 Đông 14m 60% 13 18 1.440,00 2.025,00
18 3 112,5 Đông 14m 60% 13 18 1.440,00 2.025,00
                   
4 56 70,28 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,2 822,28 857,42
4 2 74 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,2 865,80 902,80
kiot 40 - Tây Bắc 17m 50% - TT #VALUE! #VALUE!
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 TT #VALUE! #VALUE!
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,5 1.716,00 1.716,00
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,5 1.716,00 1.716,00
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,3 1.695,20 1.695,20

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 21/05/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 21/05/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 21/05/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/04/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 21/05/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Bán 5 căn chung cư Thanh Hà Mường Thanh giá gốc 9- 11tr/m2 0 (m2) 500Triệu 25/05/2017 Hà Nội
Cơ hội sở hữu Thanh Hà Cienco 5 tiện ích cho cư dân sinh sống 0 (m2) Thỏa thuận 14/07/2016 Hà Nội
Bán Liền kề Thanh Hà Mường Thanh giao thông thuận tiện, vị trí đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Thanh Hà Mường Thanh – Cienco 5 mức giá phù hợp với tài chính của bạn 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà những khu đất đẹp còn sót lại tại Hà Nội 0 (m2) Thỏa thuận 22/06/2016 Hà Nội
Chung cư Mường Thanh Hoàng Mai - Nghệ An giá chủ đầu tư 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố thu nhỏ với các công trình công cộng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 giá rẻ tiện nghi hiện đại sang trọng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố trong khu vườn 0 (m2) Thỏa thuận 16/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Bán biệt thự, liền kề Thanh Hà Cienco 5, liên hệ giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mr.Phương 0947 123 488 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ms.Lý 0919 661 185 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Mr Hoàng: 0985.288.472 .
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Hà 0932 331 191 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

pic_l
pic_l
pic_l
pic_l

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 3760
Lượng truy cập: 51481155
ĐẦU TRANG